Cum puteți face parte din Corpul experților electorali

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 – pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;
2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia – pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cereri în acest sens, în format electronic, prin poștă sau direct la primari, prefecți sau la Autoritatea Electorală Permanentă.

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.