Cine poate fi expert electoral?

Poate intra în Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

  1. au cetăţenia română;
  2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
  3. au drept de vot;
  4. au o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
  5. nu fac parte dintr-un partid politic;
  6. au absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii;
  7. nu sunt urmărite penal, trimise în judecată penală sau condamnate penal.